Робота в комітеті та комісіях

Чи нам (і як саме) потрібна стратегія?

13.04.2009 В. Т. Корж взяв участь у спільному засіданні Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти та Консультативної Ради з питань інформатизації, де розглядалася стратегія інноваційного розвитку.

Учасники заходу обговорили стан підготовки до проведення парламентських слухань на тему "Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів", які заплановані на 17 червня 2009 року.

Голова Комітету Володимир Полохало, відкриваючи засідання, наголосив, що "уряд України визначив інноваційний розвиток держави як пріоритетний". Він також підкреслив, що "успіх полягатиме в створенні стратегії інноваційного розвитку, приведенні чинного законодавства в цій сфері у відповідність до європейських норм та підтримці інноваторів".

Голова Комітету виділив два стратегічні завдання у зазначеному напрямку:

1. Досягти того, щоб України стала конкурентоспроможною з інновацій у сфері інформаційно-комунікаційних технологій.

2. Вроваджувати ці технології з метою підтримки інноваційного розвитку країни.

Промовці також зазначили, що сьогодні ми маємо надзвичайно розгалужену нормативно-правову базу національної інноваційної системи. Однак, підкреслювалось на засіданні, "зі значної кількості чинних нормативних актів багато є непрацездатними або суперечать один одному".

Члени Комітету підкреслили, що саме з метою усунення таких невідповідностей, отримання принципово нового бачення інноваційного розвитку України, прийняття реальної програми дій та забезпечення її виконання планується провести зазначені парламентські слухання.

За підсумками обговорення Голові Консультативної ради академіку НАН України М. Згуровському доручено створити робочу групу з підготовки та узагальнення рекомендацій до парламентських слухань, підготувати відповідні інформаційно-аналітичні матеріали та пропозиції до Стратегії інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки. При цьому слід узагальнити сучасний досвід роботи щодо формування і реалізації проектів в цьому напрямку.

Окрім того, під час засідання було розглянуто проект закону про внесення змін до Закону "Про Національну програму інформатизації" (реєстр.№2698). Метою законопроекту є вдосконалення правового регулювання суспільних відносин у сфері формування, виконання та коригування Національної програми інформатизації.

Наголошувалося, що Національна програма інформатизації, затверджена Верховною Радою України, на відміну від інших загальнодержавних програм, має безстроковий характер. Водночас, як підкреслювали виступаючі, Закон "Про Національну програму інформатизації", прийнятий у 1998 році разом із Законом "Про Концепцію Національної програми інформатизації", містить застарілі норми та потребує доопрацювання з метою посилення його взаємозв´язку з основними стратегічними нормативно-правовими актами.

Комітет та Консультативна Рада вирішили рекомендувати Кабінету Міністрів України проаналізувати ефективність виконання Національної програми інформатизації, її організаційно-правового забезпечення, звернувши увагу на необхідність в умовах економічної кризи розгорнути роботу з економії бюджетних коштів та підготувати доопрацьований проект закону про внесення змін до законів "Про Національну програму інформатизації" та "Про Концепцію Національної програми інформатизації".

Окрім того, Рахунковій палаті України рекомендовано провести аудит щодо ефективності впровадження інформаційних технологій і державних реєстрів та баз даних, створених за рахунок коштів Державного бюджету, а також надати Комітету відповідну зведену інформацію до 15.09.2009 року.

На засіданні також заслухано інформацію про діяльність регіонального центру розвитку е-урядування як пілотного проекту в Автономній Республіці Крим, обговорено перспективи розвитку е-урядування на регіональному рівні, поінформовано про сучасну громадську ініціативу із забезпечення інформаційних прав та свобод людини і громадянина, захист суспільної моралі.

Прес –служба народного депутата України

 

Повернення до списку...