Виступ народного депутата України В.Т. Коржа

на парламентських слуханнях з питань розвитку інформаційного суспільства в Україні, 21 вересня 2005 року, м. Київ

 

 

 

Віталій Корж, фракція Блоку Юлії Тимошенко

 

 

Шановний Володимире Михайловичу!

Шановні народні депутати України та учасники слухань!

 

Виступаючи сьогодні я, як член Комітету Верховної Ради України з питань будівництва, транспорту, житлово-комунального господарства і зв'язку, хотів би звернути Вашу увагу на деякі проблемні питання розвитку інформаційного суспільства в Україні та внести пропозиції до Рекомендацій цих парламентських слухань.

 

По-перше, я хотів би подякувати організаторам цих парламентських слухань – Міжнародній громадській організації «Інтерньюз-Україна», Інтернет Асоціації України, Громадській Раді з питань інформаційно-комунікаційних технологій та Комітету ВРУ з питань з питань освіти і науки.

 

Тепер щодо проблемних питань розвитку інформаційного суспільства в Україні

 

Інформаційне суспільство, в моєму розумінні, це якісний стан суспільства, включаючи його державні інститути та інститути самоврядування, при якому широко використовуються інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ).

 

Такий стан суспільства, суспільних відносин, є бажаною ціллю розвитку кожної демократичної країни тому що, широке використання інформаційно-комунікаційних технологій дозволяє досягнути:

-         нового рівня забезпечення прав і свобод громадян;

-         високих темпів економічного розвитку;

-         доступу громадян до суспільної інформації, освіти і культури;

-         належних умов участі громадян в формуванні та реалізації державної політики.

 

Серед загальних проблем розвитку інформаційного суспільства в Україні, я хотів би виділити наступні:

-         відсутність Національної стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні та чіткого плану дій щодо її реалізації;

-         відсутність конкретного органу державного управління, який був би відповідальним за реалізацію плану дій щодо розвитку інформаційного суспільства;

-         відсутність системного підходу в законотворчій діяльності Верховної Ради України та в нормативній діяльності Кабінету Міністрів України з урахуванням завдань розвитку інформаційного суспільства;

-         відсутність державних Програм «Електронна Україна» та «Електронний Уряд», як елементів Стратегії розвитку інформаційного суспільства;

-         та інші проблеми.

 

Важливу роль в розвитку інформаційного суспільства відіграє тепер і гратиме в майбутньому мережа Інтернет. Учасниками Всесвітнього саміту з питань інформаційного суспільства під егідою ООН – главами держав та урядів - визначено, що Інтернет є одним із головних елементів інфраструктури майбутнього інформаційного суспільства. Розвиток Інтернет в Україні, потребує зокрема вирішення таких питань, як:

-         створення умов масового доступу до мережі Інтернет;

-         розвиток елементів національного сегменту мережі Інтернет (магістральних мереж, вузлів обміну трафіком, врегулювання питань щодо адміністрування та розвитку адресного простору);

-         створення умов безпечного користування Інтернет (належна протидія кіберзлочинності, спаму, запобігання розповсюдженню комп’ютерних вірусів, необхідність реагування на інциденти безпеки тощо);

-         розвиток <електронної> довіри користувачів до Інтернет;

-         розвиток цивілізованої конкуренції та створення прозорих правил для Інтернет-ринку,

-         нормативне забезпечення, яке включає в себе врегулювання:

§         інформаційних відносин,

§         захисту інтелектуальної власності;

§         захисту інформації про особу;

§         електронної торгівлі,

§         електронного врядування та

§         порядку здійснення електронних платежів.

 

Розробка державної Програми розвитку українського сегмента мережі Інтернет та завдань щодо впровадження новітніх інформаційних технологій в суспільне життя, як частини Національної стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні, мають стати одними з найближчих кроків Президента та Уряду України. 

 

Ще одною дуже важливою умовою розвитку інформаційного суспільства в Україні є створення реального механізму партнерства між органами державного управління, бізнесом та громадськістю щодо постійної співпраці над формуванням та реалізацією стратегії розвитку інформаційного суспільства.

 

Окремо, я хотів би відзначити якість та користь представленої в березні цього року Доповіді Президенту «Про невідкладні заходи щодо розвитку інформаційного суспільства в Україні», яка була підготовлена асоціаціями підприємств та громадськими організаціями в сфері інформаційно-комунікаційних технологій. З метою реалізації завдань, викладених в цій Доповіді, організації що взяли участь у її підготовці вже зробили конкретний крок, утворивши в березні цього року незалежну Громадську Раду с питань ІКТ, до складу якої увійшли представники 20-ти асоціацій, громадських організацій та визнаних фахівців у сфері ІКТ. Та я хотів би пропонувати цій Громадській Раді зробити представлену Доповідь щорічною та на початку кожного року ставити перед владою актуальні завдання і визначати конкретні кроки для їх вирішення.

 

Так, 8 вересня цього року, під час проведення круглого столу з підготовки цих парламентських слухань,  мною були внесені деякі пропозиції до проекту Рекомендацій. Крім цього, під час обговорення цього проекту Інтернет Асоціацією України також була внесена пропозиція додати до проекту Рекомендацій перелік конкретних заходів щодо розвитку інформаційного суспільства в Україні, які були попередньо обговорені Громадською Радою з питань інформаційно-комунікаційних технологій.

 

11 вересня в м. Ялта я мав нагоду бути присутнім на черговому з’їзді Асоціації учасників ринку Інтернет України, на якому були присутні представники регіональних операторів/провайдерів телекомунікацій з різних регіонів України та від яких також були отримані пропозиції та побажання щодо цих парламентських слухань.

 

13 вересня в м. Ялта, в рамках 9-ї Всеукраїнської конференції "Україна та Інтернет. Інтернет-технології в інформаційному просторі держави", відбувся ще один круглий стіл, в якому взяли участь понад 50 учасників – представників центральних органів виконавчої влади (Національного банку України, Національної комісії з питань регулювання зв’язку, Державної податкової адміністрації, Служби безпеки України та ін.) і представники асоціацій, громадських організацій і окремих компаній – операторів/провайдерів телекомунікацій, від яких надійшли конкретні пропозиції до проекту рекомендацій.

 

***

 

І нарешті, щодо самого проекту Рекомендацій парламентських слухань з питань розвитку інформаційного суспільства:

 

Запропонований проект Рекомендацій сьогоднішніх слухань був оприлюднений лише 19 вересня. 20 вересня мною були підготовлені та передані до Комітету ВРУ з питань освіти і науки зауваження і пропозицій до проекту рекомендацій з конкретними змінами по пунктах і порівняльною таблицею.

 

Коротко про деякі мої пропозиції до проекту Рекомендацій:

 

1)                     Рекомендації повинні містити положення щодо розвитку українського сегмента мережі Інтернет. Запропоновано, розробити за участю асоціацій та громадських організацій Програму розвитку українського сегмента мережі Інтернет, як одного з головних елементів інфраструктури майбутнього інформаційного суспільства.

2)                     Пропонується розробити програму соціальної підтримки спеціалістів в галузі ІКТ (ІТ-фахівців).

3)                     Пропонується Кабінету Міністрів прискорити створення інфраструктури Центрального засвідчувального органу (ЦЗО) в системі електронного цифрового підпису, забезпечити початок його реального функціонування, розробку і прийняття нормативної бази для забезпечення діяльності ЦЗО та інших центрів сертифікації ключів.

4)                     Кабінету Міністрів пропонується запровадити систему електронного документообігу в інформаційному обміні між органами державної влади.

5)                     Пропонується до Рекомендацій парламентських слухань включити додаток, я якому перелічені невідкладні заходи щодо розвитку інформаційного суспільства в Україні підготовлений недержавними об'єднаннями підприємців і громадськими організаціями в сфері ІКТ. Цей перелік (таблиця) розданий Вам в інформаційних матеріалах.

6)                     Пропонується до подальшого контролю за виконанням Рекомендацій парламентських слухань, збору зауважень і пропозицій щодо підготовки наступних слухань з розвитку інформаційного суспільства збоку Верховної Ради України залучити крім Комітету ВРУ з питань освіти і науки ще і Комітет з питань будівництва, транспорту, житлово-комунального господарства і зв'язку. Це обумовлено тим, що значна кількість проблемних питань інформаційного суспільства в Україні, зокрема розробка Стратегії подальшого розвитку стосується питань розвитку телекомунікацій, інформаційно-комунікаційних систем та Інтернет.

7)                     Приймаючи до уваги важливість розвитку інформаційного суспільства в Україні пропоную проводити Парламентські слухання з питань розвитку інформаційного суспільства в Україні щорічно, на при кінці кожного року, тобто восени. Такі щорічні парламентські слухання мають стати звітом перед Верховною Радою України Уряду та громадськості того, що зроблено з попередніх рекомендацій та визначати нові завдання на наступний рік.

 

Крім цього, прошу включити мене, як представника Комітету ВРУ з питань будівництва, транспорту, житлово-комунального господарства і зв'язку до редакційної комісії (групи), завданням якої буде доопрацювання Рекомендацій сьогоднішніх слухань.

 

 

Дякую за увагу!