Виступ народного депутата України В.Т. Коржа

на засіданні Круглого столу з підготовки парламентських слухань з питань розвитку інформаційного суспільства в Україні, 

13 вересня 2005 року, м. Ялта

 

 

Шановні Колеги!

 

По-перше, я хотів би подякувати організаторам 9-ї Ялтинської конференції «Україна та Інтернет. Інтернет-технології в інформаційному просторі держави» за можливість проведення цього Круглого столу та можливість мого виступу і спілкування з вами.

 

Як відомо, 21 вересня цього року відбудуться Парламентські слухання з питань розвитку інформаційного суспільства в Україні, тому темою мого виступу будуть питання, які, на мою думку, мають обговорюватися на цих слуханнях та пропозиції щодо заключного документу – Рекомендації парламентських слухань.

 

В рамках підготовки до парламентських слухань вже були проведені круглі столи – 1 липня та 8 вересня, що були організовані за сприяння Міжнародної громадській організації «Інтерньюз-Україна» та Інтернет Асоціації України. Збоку Верховної Ради України підготовкою до цих парламентських слухань займались Комітет Верховної Ради України з питань освіти та науки, а також Комітет з питань будівництва, транспорту, житлово-комунального господарства і зв'язку, членом якого я є.

 

8-го вересня, під час проведення круглого столу у Верховній Раді України та 9-го вересня цього року я мав нагоду вислухати думку і побажання до парламентських слухань від Громадської Ради з питань ІКТ, до складу якої входять представники 19-ти асоціацій, громадських організацій та визнані фахівці у сфері ІКТ.  Крім цього, 11 вересня я був присутній на зборах Асоціації учасників ринку Інтернет України, до складу якої входять регіональні оператори та провайдери телекомунікацій і Інтернет і мав можливість почути про проблеми розвитку телекомунікацій та Інтернет майже у всіх регіонах України.

 

Сподіваюсь, що серед присутніх сьогодні в цьому залі є багато тих, хто приймав участь в цих зустрічах та обговоренні проблем розвитку інформаційного суспільства в Україні.

 

Проект Рекомендацій парламентських слухань, про які ми сьогодні будемо говорити, будуть підготовлені до 17-19 вересня, тому учасники цього круглого столу мають можливість надати свої пропозиції до цього проекту.

 

***

 

Вважаю за необхідне зупинитись перш за все на Проблемних питаннях розвитку інформаційного суспільства

 

 

Очевидно, що питання створення та розвитку інформаційного суспільства, які сьогодні нами обговорюються, є вкрай важливими для України, як для молодої держави, яка активно розвивається та шукає своє місце в сучасному світі, ознаками якого є глобальний економічний та інформаційний простір.

 

Інформаційне суспільство, в моєму розумінні, це якісний стан суспільства, включаючи його державні інститути та інститути самоврядування, при якому широко використовуються інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ).

 

Такий стан суспільства, суспільних відносин, є бажаною ціллю розвитку кожної демократичної країни тому що, широке використання інформаційно-комунікаційних технологій дозволяє досягнути:

-         нового рівня забезпечення прав і свобод громадян;

-         високих темпів економічного розвитку;

-         доступу громадян до суспільної інформації, освіти і культури;

-         належних умов участі громадян в формуванні та реалізації державної політики.

 

Тут я хотів би особливо підкреслити: не тільки належних умов участі громадян у формуванні державної політики, але і реального впливу та контролю збоку громадян за її реалізацією. Що, на мою думку, є особливо важливим.

 

Новою демократичною владою в Україні  широке застосування та розвиток новітніх інформаційно-комунікаційних технологій проголошено одним з пріоритетних завдань державної політики, але реалізація цього завдання потребує вирішення цілої низки наявних на даному етапі проблем.

 

Серед загальних проблем розвитку інформаційного суспільства в Україні, я хотів би виділити наступні:

-         відсутність Національної стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні та відсутність чіткого плану дій щодо її реалізації, як механізму імплементації Декларації принципів та Плану дій першого етапу Всесвітнього саміту під егідою ООН з питань інформаційного суспільства (ВСІС), що відбувся в грудні 2003 року в Женеві;

-         відсутність конкретного органу державного управління, який був би відповідальним за реалізацію плану дій щодо розвитку інформаційного суспільства в рамках Національної стратегії та кроків щодо імплементації Плану дій ВСІС з метою глобального розвитку;

-         відсутність системного підходу в законотворчій діяльності Верховної Ради України та в нормативній діяльності Кабінету Міністрів України з урахуванням завдань розвитку інформаційного суспільства;

-         відсутність державних Програм «Електронна Україна» та «Електронний Уряд», як основних елементів стратегії розвитку інформаційного суспільства;

-         та інші проблеми.

 

Я хотів би звернути увагу, що коли ми говоримо про Національну стратегію розвитку інформаційного суспільства в Україні та План дій щодо її реалізації, то ми повинні розуміти, що цей документ повинен стати головним за замінити собою Національну програму інформатизації та Концепцію розвитку цієї програми, що нажаль так і не була розроблена. Неодноразово, ми з Вами говорили про недоліки існуючої Національної програми інформатизації, про відсутність взаємодії збоку різних центральних органів виконавчої влади із Генеральним замовником цієї програми та Верховною Радою України. Вважаю, що саме тепер настав час змінити засади розвитку інформатизації та телекомунікацій в Україні, об’єднавши їх єдиною Національною стратегією розвитку інформаційного суспільства.

 

Важливу роль в розвитку інформаційного суспільства відіграє тепер і гратиме в майбутньому мережа Інтернет. Учасниками Всесвітнього саміту з питань інформаційного суспільства під егідою ООН – главами держав та урядів - визначено, що Інтернет є центральним елементом інфраструктури майбутнього інформаційного суспільства. Розвиток Інтернет в Україні, потребує зокрема вирішення таких питань, як:

-         створення умов масового доступу до мережі Інтернет;

-         розвиток елементів національного сегменту мережі Інтернет (магістральних мереж, вузлів обміну трафіком, врегулювання питань щодо адміністрування та розвитку адресного простору);

-         створення умов безпечного користування Інтернет (належна протидія кіберзлочинності, спаму, розповсюдженню комп’ютерних вірусів, необхідність реагування на інциденти безпеки тощо);

-         розвиток <електронної> довіри користувачів до Інтернет;

-         розвиток цивілізованої конкуренції та створення прозорих правил для Інтернет-ринку,

-         нормативне забезпечення, яке включає в себе врегулювання:

§         інформаційних відносин,

§         захисту інтелектуальної власності;

§         захисту інформації про особу;

§         електронної торгівлі,

§         електронного врядування та

§         порядку здійснення електронних платежів.

 

Розвиток Інтернет в Україні повинен стати основним предметом опіки органів влади, бізнесу та громадськості.


Розробка державної Програми розвитку українського сегмента мережі Інтернет та завдань щодо впровадження новітніх інформаційних технологій в суспільне життя, як частини Національної стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні, мають стати одними з найближчих кроків Президента та Уряду України. 

 

Ще одною дуже важливою умовою розвитку інформаційного суспільства в Україні є створення реального механізму партнерства між органами державного управління, бізнесом та громадськістю щодо постійної співпраці над формуванням та реалізацією стратегії розвитку інформаційного суспільства.

 

Необхідно розуміти, що розвиток інформаційного суспільства це довготривалий шлях, це мета не сьогодення і навіть не одного – двох – трьох найближчих років.  Це можливий стан та мета досягнення якості суспільних відносин в Україні, які можна буде реально назвати «інформаційними» через 10-15 років. Це стратегічне завдання розвитку суспільства. Ви скажете - навіщо сьогодні обговорювати таку далеку перспективу?! Але ж, наскільки буде вірно визначено стратегію та відповідно до неї буде розроблено план певних тактичних кроків (план дій), настільки якісним буде стан суспільства в найближчому майбутньому України.

 

Окремо, я хотів би відзначити якість та користь представленої в березні цього року Доповіді Президенту та Прем’єр Міністру України «Про невідкладні заходи щодо розвитку інформаційного суспільства в Україні», яка була підготовлена асоціаціями підприємств та громадськими організаціями в сфері інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). З метою реалізації завдань, викладених в цій Доповіді, організації що взяли участь у її підготовці вже зробили конкретний крок, утворивши в березні цього року незалежну Громадську Раду с питань ІКТ, до складу якої увійшли представники 20-ти асоціацій, громадських організацій та визнаних фахівців у сфері ІКТ. Та я хотів би пропонувати цій Громадській Раді зробити представлену Доповідь щорічною та на початку кожного року ставити перед владою актуальні завдання і визначати конкретні кроки для їх вирішення.

 

Я впевнений, що під час проведення парламентських слухань з питань розвитку інформаційного суспільства в Україні, всі зазначені в моїй доповіді та в доповідях моїх колег питання повинні знайти своє відображення у відповідних Рекомендаціях Верховної Ради України та я, спільно із моїми колегами, докладу максимальні зусилля для врахування всіх проблемних питань та сподіваюсь допомогу збоку органів виконавчою влади, асоціацій та громадських організацій, представники яких присутні на цьому круглому столі.

 

Окремо, я хотів би поінформувати Вас, що за останні два місяці, крім постійного діалогу із недержавними організаціями в галузі телекомунікацій та інформатизації, мною були направлені до Кабінету Міністрів України та деяких центральних органів виконавчої влади, які опікуються розвитком телекомунікацій та інформатизації в Україні кілька депутатських звернень, в яких я звертав увагу уряду на існуючі проблемні питання у сфері ІКТ. В результаті нашого діалогу Кабінетом міністрів було видано кілька доручень. Тепер я із задоволенням бачу, що порушені проблемні питання у розвиткові Інтернет в Україні знайшли своє відображення в інформаційно-аналітичній доповіді Уряду до цих парламентських слухань.

 

***

 

І нарешті, щодо проекту Рекомендацій парламентських слухань з питань розвитку інформаційного суспільства:

 

На передодні круглого столу 8 вересня Комітетом ВРУ з питань науки та освіти був запропонований проект Рекомендацій парламентських слухань. На мою думку, цей проект є недостатньо повним тому, що не включає перелік конкретних кроків щодо вирішення проблем розвитку інформаційного суспільства в Україні та, в основному тих, які були підготовлені асоціаціями та громадськими організаціями. Зокрема, Інтернет асоціацією України було запропоновано перелік проблемних питань, які необхідно включити до Рекомендацій парламентських слухань. Тому я пропоную:

 

1)                     Проект Рекомендацій необхідно доопрацювати з урахуванням зауважень асоціацій і громадських організацій у сфері ІКТ. Зокрема, вважаю, що в зазначеному проекті мають бути відображені питання, які були запропоновані Громадською Радою з питань ІКТ та Інтернет асоціацією України. Запропонований перелік питань був підтриманий і на зборах регіональних операторів і провайдерів Асоціації учасників ринку Інтернет в Україні та до нього включено, ще ряд питань, які турбують професійне суспільство у регіонах. Цей перелік (таблиця) розданий Вам в інформаційних матеріалах та є доопрацьованим варіантом згадуваної мною Доповіді «Про невідкладні заходи щодо розвитку інформаційного суспільства в Україні», що була оприлюднена в березні цього року (так званій «Помаранчевій книзі»).

 

Пропоную щоб Рекомендації парламентських слухань з питань розвитку інформаційного суспільства включали в себе дві частини – перша частина - загальні позиції, якими мають бути визначені цілі та основні завдання, та друга частина, яка повинна включати запропоновані «Невідкладні заходи щодо розвитку інформацій-ного суспільства в Україні», що містить предметні завдань, які мають бути вирішені протягом найближчого року.

 

Далі:

 

2)                     Приймаючи до уваги важливість розвитку інформаційного суспільства в Україні, необхідності забезпечення випереджаючого розвитку інфокомунікацій по відношенню до інших галузей господарства та приймаючи до уваги користь від самого процесу підготовки, пропоную проводити Парламентські слухання з питань розвитку інформаційного суспільства в Україні щорічно, на при кінці кожного року, тобто восени. Такі щорічні парламентські слухання мають стати звітом перед Верховною Радою України Уряду та громадськості того, що зроблено з попередніх рекомендацій та визначати нові завдання на наступний рік.

 

Я хотів би почути Вашу думку щодо цих пропозицій.

 

 

Дякую за увагу!