ДІЯЛЬНІСТЬ

Виступ народного депутата України В. Т. Коржа

на засіданні Круглого столу з підготовки парламентських слухань з питань

розвитку інформаційного суспільства в Україні;

липня 2005 року

Шановні Колеги!

По-перше, я хотів би подякувати Комітету Верховної Ради України з питань освіти та науки за запрошення до участі в цьому Круглому столі з підготовки парламентських слухань з питань розвитку інформаційного суспільства в Україні, які відбудуться 21 вересня цього року. Також я хотів би подякувати організаторам сьогоднішнього заходу - Міжнародній громадській організації Інтерньюз Україна та Інтернет Асоціації України і в тому числі спонсорам цього Круглого столу.

Проблемні питання розвитку інформаційного суспільства

Питання створення та розвитку інформаційного суспільства,   які сьогодні нами обговорюються,   є вкрай важливими для України,   як для молодої держави,  яка активно розвивається та шукає своє місце в сучасному світі ознаками якого є глобальний економічний та інформаційний простір.

Інформаційне суспільство, в моєму розумінні, це якісний стан суспільства, включаючи його державні інститути та інститути самоврядування,   при якому широко використовуються інформаційно комунікаційні технології (ІКТ).

Такий стан суспільства, суспільних відносин, є бажаною ціллю розвитку кожної демократичної країни тому що, широке використання ІКТ дозволяє досягнути:

-         нового рівня забезпечення прав і свобод громадян;

-         високих темпів економічного розвитку;

-         доступу громадян до суспільної інформації освіти і культури;

-         умов участі громадян в формуванні та реалізації державної політики.

Новою демократичною владою в Україні широке застосування та розвиток новітніх інформаційно комунікаційних технологій проголошено одним з пріоритетних завдань державної політики, але реалізація цього завдання потребує вирішення цілої низки існуючих на даному етапі проблем.

Серед загальних проблем розвитку інформаційного суспільства в Україні я хотів би виділити наступні:

 •          відсутність      Національної      стратегії      розвитку      інформаційного суспільства в Україні та відсутність чіткого плану дій щодо її реалізації, як   механізму   імплементації   Декларації   принципів   та   Плану   дій першого   етапу   Всесвітнього   саміту   під   егідою   ООН   з   питань інформаційного суспільства   (ВСІС),    що відбувся в грудні 2003 року в Женеві;
 •          відсутність конкретного органу державного управління,  який був би відповідальний за реалізацію плану дій щодо розвитку інформаційного суспільства    в    рамках    Національної    стратегії    та    кроків    щодо
  імплементації Плану дій ВСІС з метою глобального розвитку;
 •          відсутність системного підходу в законотворчій діяльності Верховної Ради України та в нормативній діяльності Кабінету Міністрів України з урахуванням завдань розвитку інформаційного суспільства;
 •          відсутність      державних      Програм        "Електронна      Україна"        та "Електронний   Уряд",      як   основних   елементів   стратегії   розвитку інформаційного суспільства;
 •      та інші проблеми.

Важливу роль в розвитку інформаційного суспільства відіграє тепер і гратиме в майбутньому мережа Інтернет. Учасниками ВСІС - главами держав та урядів - визначено, що Інтернет є центральним елементом інфраструктури майбутнього інформаційного суспільства. Розвиток Інтернет, як інформаційної системи загального доступу та зокрема вирішення таких питань як:

-         створення умов масового доступу до мережі Інтернет;

-         розвиток     елементів     національного     сегменту     мережі     Інтернет (магістральних мереж,   обмін трафіком,   врегулювання питань щодо адміністрування та розвитку адресного простору);

-         створення умов безпечного користування Інтернет (проблеми кіберзлочинності, спаму, комп'ютерних вірусів, реагування на інциденти тощо);

-         розвиток   <електронної>   довіри користувачів до Інтернет;

-         нормативне забезпечення:

 •    інформаційних відносин;
 •    захисту інтелектуальної власності;
 •    захисту інформації про особу;
 •    електронної торгівлі;
 •    електронного врядування та
 •    електронних платежів;

-     розвиток конкуренції,

- повинне  бути  основним  предметом  опіки  органів  влади   бізнесу  та громадськості.

 

Розробка державної Програми розвитку українського сегмента мережі Інтернет та завдань щодо впровадження новітніх інформаційних технологій в суспільне життя, як частини Національної стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні, має стати одним з найближчих кроків діяльності Президента та Уряду України.

Ще одною дуже важливою умовою розвитку інформаційного суспільства в Україні є створення реального механізму партнерства між органами державного управління бізнесом та громадськістю щодо постійної співпраці над формуванням та реалізацією стратегії розвитку інформаційного суспільства.

Необхідно розуміти, що розвиток інформаційного суспільства це довготривалий шлях, це мета не сьогодення і навіть не одного - двох - трьох найближчих років. Це можливий стан та мета досягнення якості суспільних відносин в Україні, які можна буде реально назвати «інформаційними» через 10-15 років. Це стратегічне завдання розвитку суспільства. Ви скажете - навіщо сьогодні обговорювати таку далеку перспективу?! Але ж, наскільки буде вірно визначено стратегію та відповідно до неї буде розроблено план певних тактичних кроків (план дій), настільки якісним буде стан суспільства в найближчому майбутньому України.

Окремо, я хотів би відзначити якість та користь представленої в березні цього року Доповіді Президенту України та Прем'єр Міністру України "Про невідкладні заходи щодо розвитку інформаційного суспільства в Україні", яка була підготовлена асоціаціями підприємств та громадськими організаціями в сфері інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). Я запропонував би Громадській Раді з питань ІКТ, що утворена березневим форумом «Інформаційне суспільство України», зробити доповідь щорічною та ставити перед владою в цій доповіді актуальні завдання та визначати конкретні кроки для їх вирішення.

Я впевнений, що під час проведення парламентських слухань з питань розвитку інформаційного суспільства в Україні, всі зазначені в моїй доповіді та в доповідях моїх колег питання повинні знайти своє відображення у відповідній Постанові Верховної Ради України та я, спільно із моїми колегами, докладу максимальні зусилля для якісної підготовки цих слухань, але сподіваюсь і на допомогу збоку органів виконавчою влади, асоціацій та громадських організацій, представники яких присутні на цьому круглому столі.

Дякую за увагу!