ІНФОРМАЦІЯ –– КРОВ У ТІЛІ СУСПІЛЬСТВА

Про інформаційне суспільство в Україні радо і багато розмовляють політики, політологи, соціологи, психологи і, навіть, школярі. Щоправда, школярі не лише розмовляють, а й на відміну від деяких дорослих, щодня практично будують і розвивають це інформаційне суспільство. Вони вже однією ногою стоять в ньому.

Підлітки і молодь, не шкодуючи часу, годинами вдосконалюють своє вміння в освоєнні сучасних комп'ютерних програм, мов і новітнього технологічного обладнання, яке постійно розширює функціональні можливості задоволення потреб в інформаційній сфері інтересів людей.

Інформаційний бум втягнув у свій вир фінанси і банківську діяльність, торгівлю, освіту, науку і культуру.

Але інформаційне суспільство –– це не стільки комп'ютеризована частина суспільних інтересів, скільки невід'ємна складова і одна з сучасних основ громадянського суспільства. З появою і розвитком Інтернету кількісно і якісно змінюються можливості поширення інформації, яка щоразу більше виходить за дотеперішні обмеження і руйнує їх не лише у сфері технічних засобів, а перед усім, у свідомості людей.

Інформація вже не визнає кордонів і стала потужним (і подекуди загрозливим) чинником глобалізації.

На жаль, у вільному інформаційному полі спостерігаємо також тенденцію до щоразу більшого невизнання моральних обмежень, що особливо небезпечно у випадках, коли інформацію використовують з метою маніпулювання суспільною свідомістю. З другого боку, певна інерція масової свідомості гальмує процес освоєння нових постінформаційних правил організації суспільного життя.

Випереджаючий розвиток систем поширення інформації в умовах відставання процесу формування громадянського суспільства вимагає якнайшвидшого створення широкої мережі недержавних інституцій і об'єднань, в яких громадяни матимуть можливість реалізувати свої конституційні права безпосередньо за місцем проживання. Реалізувати без посередництва чиновників (котрі досі працюють за правилами тоталітарної доби) і без можновладних дозволів, що їх треба чекати як ласку від посадовців у високих кабінетах.

Інформаційне суспільство –– це важливіший аспект і необхідний етап розвитку громадянського суспільства. Сьогодні вже очевидно, що одним із нагальних завдань, що стоїть в Україні перед будівничими цивілізованої Національної Держави, є розробка та впровадження новочесної конструкції суспільних відносин на основі збалансованих пропорцій розвитку інституцій громадянського суспільства і його інформаціонної складової.

Інформація й інформаційні системи –– це велика потуга, яку треба раціонально використати, і вона зробить нас вільними.

Віталій КОРЖ

народний депутат України,

(фракція БЮТ)