Конституція Української Республіки

Constitution of the Ukrainian Republic

Ґолибард Євген.
Конституція Української Республіки
:
Проект за громадською ініціативою. — К.: «Фенікс», 2014. — 160 с.


Чи можна Конституцію, діючу в Україні від 28 червня 1996 року, вважати Основним Законом, та ще й Законом прямої дії?

Чи її зміст відповідає вимогам розвитку Української Нації та Української Держави?

Якою має бути Конституція — лише декларативною збіркою добрих намірів (як це було досі), чи головним кодексом правових норм, на яких повинно базуватися і застосовуватися в інтересах громадян все законодавство держави?

Ці та інші питання давно стоять перед українським суспільством, проте досі мало хто брався їх системно і відповідально розглядати й давати на них відповіді.

ЗМІСТ

Стор.

Щодо витоків української Конституції

3

Від «Руської Правди» до «Пактів» Пилипа Орлика

3

Ідеї і практика пошуків республіки

6

Тернистий шлях до Конституції 1996 року

9

Конституційні «маневри» після Помаранчевої Революції

11

Три очевидні й водночас неусвідомлені істини

13

1. Основний Закон, як Закон прямої дії

13

2. Не сльозливий, а бойовий!

19

3. Жовто-блакитний, а не синьо-жовтий!

22

До нашої Конституції – ЧОМУ? Політичні сумніви

25

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

30

Преамбула

31

Розділ І. Основоположні засади

34

Розділ ІІ. Права, свободи та обов'язки громадян

51

Розділ ІІІ. Устрій громадянського суспільства

74

Адміністративно-територіальна структура України

74

Врядування на рівні воєводства

78

Врядування на рівні району (міста)

84

Врядування на рівні міста районного підпорядкування, селища, села

93

Розділ ІV. Основні функції держави

101

Оборона і безпека

102

Служба захисту конституційн их прав громадян

107

Державний Комітет Контролю

109

Зовнішньополітичне відомство Української Республіки

110

Сфера виховання, освіти і науки

113

Господарча діяльність: планування, виробництво, фінанси

114

Паливно-енергетичний комплекс

120

Сфера оздоровлення і соціальної підтримки громадян

121

Сфера культури і національної спадщини

123

Розділ V. Центральні органи управління державою

125

Національні Законодавчі Збори Української Республіки

126

Рада Міністрів Української Республіки та її Апарат

138

Президент Української Республіки та його Канцелярія

141

Розділ VІ. Юстиція

148

Міністерство справедливості

148

Прокуратура

149

Суди і судочинство

149

Конституційний Трибунал Української Республіки

153

Розділ VІІ. Внесення змін до Конституції Української Республіки

155

Розділ VІII. Прикінцеві й перехідні положення

156


Завантажити / роздрукувати КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

На головну...